YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 49 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 49 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Khi lai thuận và lai nghịch hai giống chuột cô bay thuần chủng lông đen, dài và lông trắng, ngắn với nhau đều được F1 toàn chuột lông đen, ngắn. Cho chuột F1 giao phối với nhau sinh ra chuột F2 gồm 27 con lông đen ngắn : 10 con lông đen, dài; 8 con lông trắng ngắn; 4 con lông trắng dài.

a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2 

b) Để sinh ra chuột F3 có tỉ lệ 1 con lông đen, ngắn; 1 con lông đen, dài; 1 con lông trắng, ngắn; 1 con lông trắng, dài thì cặp lai chuột F2 phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a: Theo bài ra, kết quả ở F1 toàn chuột lông đen, ngắn vậy tính trạng lông đen, ngắn là trội, tính trạng lông trắng, dài là lặn

Quy ước:

gen A - lông đen

gen a - lông trắng

gen B - lông ngắn

gen b - lông dài

Ta có sơ đồ lai:

PTC:   AAbb \(\times\)  aaBB

Gp:      Ab         aB

F1:          AaBb

GF1: AB, Ab, aB, ab

F2:

KG và KH:                                                      

1AABB + 2AABb + 2AaBB + 4AaBb 

→ lông đen, ngắn

1AAbb + 2Aabb                            

→ lông đen, dài

1aaBB + 2aaBb                             

→ lông trắng, ngắn

1aabb                                          

→ lông trắng, dài

Câu b: Để sinh ra chuột F3 có tỉ lệ 1 lông đen ngắn : 1 lông đen, dài : 1 lông trắng, ngắn : 1 lông trắng dài thì cặp lai chuột F2 phải có kiểu gen

AaBb → lông trắng, ngắn

aabb → lông trắng, dài

F2: AaBb  \(\times\)  aabb

GF2: AB, Ab, aB, ab : ab

F3:

(KG)              (KH)

1AaBb    →      1 đen, ngắn

1Aabb    →      1 đen, dài

1aaBb    →      1 trắng, ngắn

1aabb    →      1 trắng, dài

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 49 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF