YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18 trang 32 SBT Sinh học 12

Giải bài 18 tr 32 sách BT Sinh lớp 12

Khi cá thể mang gen BbDdEEff giảm phân bình thường, sinh ra các kiểu giao tử là

A. B, b, D, d, E, e, F, f.                              

B. BDEf, bdEf, BdEf, bDEf.

C. BbEE, Ddff, BbDd, Eeff.                        

D. BbDd, EEff, Bbff, DdEE.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Có 2 cặp gen dị hợp nên số giao tử tạo ra là 4.
  • Vì có 2 cặp gen đồng hợp là EE và ff nên trong giao tử luôn có mặt -Ef.

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 32 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON