AMBIENT

Bài tập 2.4 trang 4 SBT Hóa học 9

Bài tập 2.4 trang 4 SBT Hóa học 9

CaO là oxit bazơ, P2O5 là oxit axit. Chúng đều là những chất rắn, màu trắng. Bằng những phương pháp hoá học nào có thể giúp ta nhận biết được mỗi chất trên ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.4

Cho mỗi chất tác dụng với H2O, sau đó thử dung dịch bằng quỳ tím.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.4 trang 4 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>