AMBIENT

Xác định % khối lượng mỗi chất

bởi Goc pho 25/04/2019

Mọi người hộ mình với

Hoà tan hết hỗn hợp N gồm MgO, CuO vào dung dịch H2SO4 thu được dd M trong đó nồng độ % của 2 muối là bằng nhau. Xác định % khối lượng mỗi chấ

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(MgO+H_2SO_4-->MgSO_4+H_2O\)

  x..............x.........................x.....................x

  \(CuO+H_2SO_4-->CuSO_4+H_2O\)

  y...............y........................y.......................y

  \(C\%_{MgSO_4}=C\%_{CuSO_4}\Rightarrow120x=160y\Rightarrow y=\dfrac{3x}{4}\)

  \(\%MgO=\dfrac{40x}{40x+160.\dfrac{3x}{4}}.100\%=\dfrac{40x}{\dfrac{640x}{4}}.100\%=\dfrac{160x}{640x}.100\%=25\%\)

  \(\%CuO=100\%-25\%=75\%\)

  bởi Ngọc Hân 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA