Tính thành phần % các chất trong hỗn hợp ban đầu.

bởi My Hien 25/04/2019

Cho 8,4 l hỗn hợp khí CO, CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với dung dịch Ca(OH)2 tạo muối CaCO3 và H2O. Cô cạn dung dịch đem cân được 2,5 g. Tính thành phần % các chất trong hỗn hợp ban đầu.

Câu trả lời (1)

 • Ca(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\)CaCO3 + H2O

  nCaCO3=\(\dfrac{2,5}{100}=0,025\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  nCO2=nCaCO3=0,025(mol)

  VCO2=22,4.0,025=0,56(lít)

  %VCO2=\(\dfrac{0,56}{8,4}.100\%=\dfrac{20}{3}\%\)

  %VCO=100-\(\dfrac{20}{3}\)=\(\dfrac{280}{3}\%\)

  bởi Cao diệu Ly 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan