Tính giá trị của a để lượng kết tủa B nhỏ nhất

bởi Anh Nguyễn 25/04/2019

Hòa tan hết 22,4 g CaO vào nước dư thu được dung dịch A . Nếu hòa tan hoàn toàn 56,2 g hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 ( có thành phần thay đổi trong đó có a% MgCO3 ) bằng dung dịch HCl , tất cả khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch A thì thu được kết tủa B . Tính giá trị của a để lượng kết tủa B nhỏ nhất

Câu trả lời (1)

 • MgCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + CO2 + H2O

  BaCO3 + 2HCl \(\rightarrow\) BaCl2 + CO2 + H2O

  Lượng CO2 lớn nhất khi a = 100. Số mol CO2 = 56,2/84= 0,66 mol.

  Lượng CO2 nhỏ nhất khi a = 0. Số mol CO2 = 56,2/197= 0,28 mol.

  Số mol CO2 : 0,28 < nCO2 < 0,66

  Nếu nCO2 = 0,28 mol < nCa(OH)2 ; Tức là ko phản ứng.

  nCaCO3 = nCO2 = 0,28 mol.

  Nếu nCO2 = 0,66 > nCa(OH)2

  Nên lượng kết tủa bằng CaCO3 = 0,4-( 0,66- 0,4) = 0,14 mol.

  Vậy khi a= 100% thì lượng kết tủa bé nhất.

  bởi Koshiba Kiri 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan