AMBIENT

Tính CM của dd NaHSO3

bởi Lê Tấn Thanh 25/04/2019

Dẫn 11.2 l khí So2 qua 200ml dd NaOH 2M

a. TÍnh CM

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nSO2=\(\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

  nNaOH=0,2.2=0,4(mol)

  Ta có:

  T=\(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{SO2}}\)=\(\dfrac{0,4}{0,5}\)

  Vì \(\dfrac{0,4}{0,5}< 1\) nên chỉ tạo ra một muối là NaHSO3

  NaOH + SO2 \(\rightarrow\)NaHSO3

  Theo PTHH ta có:

  nNaOH=nNaHSO3=0,4(mol)

  CM dd NaHSO3=\(\dfrac{0,4}{0,2}=2M\)

  bởi Thắm Thanh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA