Xác định nguyên tố R

bởi Thiên Mai 26/04/2019

một nguyên tố R có hóa trị 5 tạo hợp chất với oxi chiếm 56,33% về khối lượng xác định nguyên tố R

Câu trả lời (1)

 • Đề hình như sai rồi ấy. Đáp án là Mn. Dưới là cách giải hoy nha:

  -----------

  Gọi cthc: R2O5

  %R = 100-56,33=43,67%

  \(\dfrac{2M_R}{43,67}=\dfrac{80}{56,33}\)

  => MR =

  bởi Nguyễn Nhật Linh 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Minh Trí

  Chọn 15,3gam oxit của một kim loại hóa trị II vào nước thu được 200gam dung dịch bazo có nồng độ 8,55% . Xác định công thức phân tử của oxit .

 • Thụy Mây

  Viết PTHH thể hiện chuỗi phản ứng sau

  a)FeS2\(\rightarrow SO_2\rightarrow SO_3\rightarrow H_2SO_4\rightarrow CuSO_4\)

  b)\(AlCl_3\rightarrow Al\left(OH\right)_3\rightarrow Al_2O_3\rightarrow Al\left(SO_4\right)_3\rightarrow AlCl_3\)

  c)\(Na\rightarrow Na_2O\rightarrow NaOH\rightarrow Na_2CO_3\rightarrow NaHCO_3\)

 • Aser Aser

  Khử hoàn toàn 1 lượng oxit của kim loại M thành kim loại, cần V lít H2. Lấy lượng kim loại M thu được cho tan hết trong dung dịch HCl dư thu được V' lít H2. So sánh V và V'

 • Hoàng My

  Sục x lit khí CO2(đktc) vào 400ml dd Ba(OH02 0,5M thì thu được 49,25 gam kết tủa. Tính x

 • Nguyễn Thanh Hà

  . Cho các Oxit sau : Co2, Na2O , CaO , CuO , FeO , So3 , Fe2O3 , K2O .

  . a) dung dịch nào tác dụng vs nước

  .b) Chất nào tác dụng vs axit clohudric HCL

  .c) Chất nào tác dụng vs natri hidroxit NaOH

  .d) Chất nào tác dụng vs khí cacbonic CO2

  .e) Chất nào tác dụng vs Bari Oxit BaO

 • My Le

  Sục từ từ V lít khí SO2 vào 300ml dd Ba(OH)2 1.5M thì tạo ra 69.6 kết tủa. Tính V SO2

  Mọi người ơi giúp em vs ạ

 • het roi

  1/ Hòa tan m(g) Na2O vào nước thu được dung dịch A. Trung hòa A cần 200ml dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,25M. Tìm m ?

  2/ Trộn 100ml dung dịch H2SO4 1,1M với 100ml dung dịch NaOH 1M thì thu được dung dịch A. Cho vào dung dịch A 1,35g Al thì thu được thể tích H2 ở đktc là bao nhiêu ?

  3/ Dung dịch X có thể tích 300ml chứa Ca(OH)2 0,3M có thể hấp thụ tối đa nao nhiêu lít CO2 (ở đktc) ?

 • Mai Vàng

  1 Tính thể tích khí SO2 cần dùng để tác dụng vừa đủ với 100ml dd NaOH 0,1M,Tạo thành muối natri sunfit(Na2SO3)

  2 cho 12 gam hỗn hợp A gồm MgO và Fe2O3.Tính khối lượng mỗi oxit trong A biết rằng để hòa tan hết 12 gam A cần đủ 250ml đ HCL 2M

 • Nguyễn Thủy

  1) Hỗn hợp X gồm CuO và MO theo tỷ lệ mol tương ứng là 1:2 (M là kim loại hoá trị ko đổi). Cho 1 luồng H2 dư đi qua 2,4 gam X nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Để hoà tan hết Y cần 40 mL dung dịch HNO3 2,5M và thu được sản phẩm khử là khí NO duy nhất. Hiệu suất các pư đạt 100%. Kim loại M là kim loại nào ?

  2) Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Fe3O4 , cần dùng 400 mL dung dịch H2SO4 1M. Nếu khử hoàn toàn lượng hỗn hợp X ở trên (nung nóng), cần V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2 (đktc). Tính V?

  3) Khử hoàn toàn một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn bộ lượng kim loại M sinh ra cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2 (đktc). Xác định cống thức oxit.

 • Phong Vu

  Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí co2 vào 2,5 lít dd ba(oh)2 nồng độ a (M) thu dc 15,76g kết tủa . Tính a

  Help me please