AMBIENT

Tính lượng NO thu được

bởi truc lam 25/04/2019

Nung nóng một hỗn hợp gồm 4,2g Nitơ và 8,4g Oxi đến 3000 độ C thì phản ứng xảy ra:

N2+O2-> 2NO

Tính lượng NO thu được. Cho hiệu suất phản ứng là 10%

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nN2=\dfrac{4,2}{28}=0,15\left(mol\right)\\nO2=\dfrac{8,4}{32}\approx0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có PTHH :

  \(N2+O2-^{t0}->2NO\)

  0,15mol...0,15mol...0,3mol

  Theo PTHH Ta có : nN2 = 0,15 mol > nO2 = 0,3 mol

  => nO2 dư ( tính theo nN2)

  => mNO = 0,3.28=8,4(g)

  Vì H = 10% nên

  => mNO = \(\dfrac{8,4.10}{100}=0,84\left(g\right)\)

  Vậy..

  bởi Hoàng Việt 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA