AMBIENT

Tính khối lượng muối thu được khi cho 6.72 lít CO2(đktc)đi qua các dung dịch sau

bởi Mai Thuy 25/04/2019

Tính khối lượng muối thu được khi cho 6.72 lít CO2(đktc)đi qua các dung dịch sau.Biết phản ứng hoàn toàn

a)200ml dung dịch NaOH 2.5M

b)300ml dung dịch CA(OH)2;2M

c)100ml dung dịch Ba(OH)2;0.5 M

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nCO2 = \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  a) nNaOH = 2,5 . 0,2 = 0,5 mol

  Ta có tỉ lệ:

  \(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO2}}=\dfrac{0,5}{0,3}=1,67\)

  => Tạo 2 muối

  Pt: CO2 + 2NaOH --> Na2CO3 + H2O

  ........a...........2a.................a

  .....CO2 + NaOH --> NaHCO3

  ........b...........b..................b

  Ta có hệ pt: \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,3\\2a+a=0,5\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  mmuối = mNa2CO3 + mNaHCO3 = 0,2 . 106 + 0,1 . 84 = 29,6 (g)

  P/s: b,c chia tỉ lệ tương tự, mình làm 1 câu

  b) nCa(OH)2 = 2,2 . 0,3 = 0,66 mol

  Ta có tỉ lệ: \(\dfrac{nCO_2}{nCa\left(OH\right)_2}=\dfrac{0,3}{0,66}=0,45\)

  => Tạo 1 muối

  Pt: CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O

  0,3 mol------------------> 0,3 mol

  mmuối = 0,3 . 100 = 30 (g)

  bởi le minh huy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>