YOMEDIA
NONE

Bài tập 2.2 trang 4 SBT Hóa học 9

Bài tập 2.2 trang 4 SBT Hóa học 9

Canxi oxit tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng này và minh hoạ bằng phương trình hoá học.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.2

CaO là oxit bazơ tác dụng với oxit axit CO2 trong không khí, tạo ra CaCO(đá vôi).

Phương trình hóa học

CaO + CO2 → CaCO3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 4 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON