Chương IV: Đa phương tiện

 • Bài 13: Thông tin đa phương tiện

  Bài 13: Thông tin đa phương tiện
  Nội dung của Bài 13: Thông tin đa phương tiện dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về khái niệm đa phương tiện và ưu điểm của đa phương tiện; các thành phần của đa phương tiện và một số lĩnh vực ứng dụng của đa phương tiện trong cuộc sống,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

  Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
  Nội dung của Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về nguyên tắc tạo các hình ảnh động, khả năng tạo ảnh động của chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực hiện để tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF, tạo được ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản

  Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản
  Nội dung của bài thực hành số 11 về Tạo ảnh động đơn giản dưới đây, các em sẽ bước đâu làm quen với phần mềm tạo ảnh động Beneton Movie GIF và thực hành tạo ảnh động đơn giản bằng Beneton Movie GIF. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện

  Bài thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện
  Nội dung của bài thực hành số 12 về Tạo sản phẩm đa phương tiện dưới đây, các em sẽ được áp dụng các kiến thức và kĩ năng đã học ở bài trước để vận dụng vào thực hành tạo sản phẩm đa phương tiện đơn giản bằng phần mềm trình chiếu PowerPoint. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết