YOMEDIA

Địa Lý 9: Địa Lý Địa Phương

Chương Địa Lý Địa Phương giới thiệu khái quát đặc điểm, kinh tế của các tỉnh thành trên toàn đất nước Việt Nam. Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF