AMBIENT

Xác định công thức phân tử của oxit

bởi Lê Minh Trí 26/04/2019

Chọn 15,3gam oxit của một kim loại hóa trị II vào nước thu được 200gam dung dịch bazo có nồng độ 8,55% . Xác định công thức phân tử của oxit .

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTPT của oxit là RO

  PTHH : RO + H2O \(\rightarrow\) R(OH)2

  Theo đề bài ta có: \(n_{RO}=\dfrac{15,3}{R+16}\left(mol\right)\)

  \(m_{R\left(OH\right)_2}=\dfrac{200.8,55}{100}=17,1\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{R\left(OH\right)_2}=\dfrac{17,1}{R+34}\left(mol\right)\)

  Theo phương trình : nRO = nR(OH)2

  hay: \(\dfrac{15,3}{R+16}\) = \(\dfrac{17,1}{R+34}\)

  \(\Leftrightarrow15,3R+520,2=17,1R+273,6\)

  \(\Leftrightarrow1,8R=246,6\)

  \(\Leftrightarrow R=137\)

  => R là Bari ( Ba)

  Vậy CTPT của oxit là BaO

  bởi Nguyễn Tường 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>