AMBIENT

Bài tập 2.3 trang 4 SBT Hóa học 9

Bài tập 2.3 trang 4 SBT Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau:

Giải sách bài tập Hóa học 9 | Giải sbt Hóa học 9

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.3

1. CaO + CO2  CaCO3

2. CaO + H2  Ca(OH)2

3. Ca(OH)2 + CO2   CaCO3 + H2O

4. CaCO3 to  CaO + CO2

5. CaO + 2HCl   CaCl2 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.3 trang 4 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>