AMBIENT

Tính nồng độ mol các chất trong dd x

bởi Hong Van 25/04/2019

Hấp thụ hoàn toàn 3,36l CO2 (đktc) vào 125ml dd Ba(OH)2 1M thì thu đc dd x.Tính nồng độ mol các chất trong dd x

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nCO2 = \(\dfrac{3,36}{22,4}\)= 0,15 mol

  nBa(OH)2 = 1.0,125 = 0,125 mol

  Xét T = \(\dfrac{n_{CO2}}{n_{Ba\left(OH\right)2}}\)= 1,2

  Xảy ra pt:

  CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3\(\downarrow\)+ H2O (1)

  ..x...........x................x

  2CO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HCO3)2 (2)

  ..2y..........y.................y

  Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}x+2y=0,15\\x+y=0,125\end{matrix}\right.\)=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,025\end{matrix}\right.\)

  CM BaCO3 = \(\dfrac{0,1}{0,125}\)= 0,8M

  CM Ba(HCO3)2 = \(\dfrac{0,025}{0,125}\)= 0,2M

  bởi Xìn thị tuyết Tuyết 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA