AMBIENT

Tính thành phần % khối lượng của mỗi oxit trong mỗi hỗn hợp ban đầu .

bởi Hy Vũ 25/04/2019

khử 24 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO bằng CO thu được 17,6 gam hỗn hợp kim loại . tính thành phần % khối lượng của mỗi oxít trong mỗi hỗn hợp ban đầu .

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Fe2O3+3CO--->2Fe+3CO2

  x_____________2x

  CuO+CO--->Cu+CO2

  y___________y

  Hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}160x+80y=24\\112x+64y=17,6\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  =>mFe2O3=0,1.160=16(g)

  =>%mFe2O3=16/24.100%=66,67%

  =>%mCuO=100-66,67=33,33%

  bởi Hồng Yến 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA