Tính khối lượng từng muối khan sau khi cô cạn A

bởi Vũ Hải Yến 25/04/2019

1. Hòa tan hoàn toàn 16.8 gam CaO 100ml dung dịch HCl a mol/lit và H2SO4 b mol/lít thu được dung dịch A có hòa tan 2 muối. Cô cạn A được thu được 35,8 g muối khan.

a) xác định giá trị của a,b.

b) Tính khối lượng từng muối khan sau khi cô cạn A

Câu trả lời (1)

 • Bài này có 2 cách giải lận :

  Cách 1 Đặt 1 ẩn x (lúc nãy làm r nhưng ghi nhầm )

  Cách 2 đặt 2 ẩn

  Bài làm :

  Theo đề bài ta có : nCaO = 16,8/56=0,3 mol

  Gọi x , y lần lượt là số mol của CaO tham gia vào 2 PTHH :

  \(Ta-c\text{ó}-PTHH\)

  (1) CaO + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + H2O

  x mol ...... 2xmol.....x mol

  (2) CaO + H2SO4 \(\rightarrow\) CaSO4 + H2O

  y mol.........y mol...........y mol

  Theo đề bài ta có 2 pt : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,3\left(1\right)\\111x+136y=35,8\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

  Giải ra ta được : \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  a) Xác định a và b :

  Ta có : nHCl = 0,2.2= 0,4 mol

  => a = \(\dfrac{0,4}{0,1}=4\left(lit\right)\)

  Ta có : nH2SO4 = 0,1 mol

  => b = \(\dfrac{0,1}{0,1}=1\left(l\text{ít}\right)\)

  b) Khối lượng muối :

  mCaCl2 = 0,2.111 = 22,2 g

  mCaSO4 = 35,8 - 22,2 = 13,6 g

  Vậy.......

  bởi Nguyễn Trúc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan