ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

Hòa tan hết 26.6g hỗn hợp MgO và Na2O phải dùng vừa hết 500 ml dung dịch H2SO4 1M.

a,Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

b,Cho hỗn hợp oxit hòa tan hết vào nước được 400 ml dung dịch A. Tính CM của A.

c, Hấp thụ toàn bộ V lít khí SO2 vào dung dịch Achỉ thu được muối trung hòa. Tính V (đktc)

d,Nếu cho 10.08 lít khí CO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch A. Tính khối lượng mỗi muối thu được.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a)\(n_{H_2SO_4}=0,5.1=0,5\left(mol\right)\)

  \(MgO+H_2SO_4-->MgSO_4+H_2O\)

  a............a......................a..........................a

  \(Na_2O+H_2SO_4--->Na_2SO_4+H_2O\)

  b...................b...........................b...............b

  \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,5\\40a+62b=26,6\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,3\end{matrix}\right.\)

  \(m_{MgO}=0,2.40=8\left(g\right)\)

  \(m_{Na_2O}=0,3.62=18,6\left(g\right)\)

  b) \(Na_2O+H_2O-->2NaOH\)

  0,3....................................0,6

  \(C_M=\dfrac{0,6}{400}=0,0015\left(M\right)\)

  c) \(2NaOH+SO_2--->Na_2SO_3+H_2O\)

  0,6...............0,3

  \(V_{SO_2}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

  d) \(n_{CO_2}=\dfrac{10,08}{22,4}=0,45\left(mol\right)\)

  \(T=\dfrac{0,6}{0,45}=\dfrac{4}{3}\)

  \(1< T< 2\) => tạo 2 muối

  \(2NaOH+CO_2--->Na_2CO_3+H_2O\)

  2x..................x.........................x................x

  \(CO_2+NaOH-->NaHCO_3\)

  y................y.........................y

  \(\left\{{}\begin{matrix}2x+y=0,6\\x+y=0,45\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\\y=0,3\end{matrix}\right.\)

  \(m_{Na_2CO_3}=0,15.106=15,9\left(g\right)\)

  \(m_{NaHCO_3}=0,3.84=25,2\left(g\right)\)

    bởi Nguyễn Hồng Vân 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1