YOMEDIA

Sinh Học 9 Chương 4: Bảo Vệ Môi Trường

Chương Bảo Vệ Môi Trường giới thiệu các biện pháp bảo vệ môi trường từ trong và ngoài nước nhằm bảo vệ môi trường sống hiện tại. Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF