AMBIENT

Xác định CT OXit Kim Loại ban đầu

bởi Lê Nhật Minh 25/04/2019

Viết hộ em phuong trình bai này ạ

Khử hoàn toàn 8g Oxit KL cần dùng 3,36l khí CO (đktc) . Mặt khác để hòa tan vừa hết lượng kim loại sinh ra cần dùng 200ml dd HCl 1M xác định CTOXKL ban đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • gọi R là kim ***** ban đầu \(\rightarrow\) CTOXKL là RxOy (y là hóa trị của R )

    RxOy+yCO\(\rightarrow\) xR+2CO2

    R+2yHCl\(\rightarrow\) RCly+yH2

    bởi Hiền Mai 25/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA