YOMEDIA

Tính khối lượng dung dịch tăng

bởi Lê Thánh Tông 25/04/2019

hấp thụ toàn bộ m gam hỗn hợp CO2 và hơi nước vào 9000ml dung dịch Ca(OH)2 0,01M thu được 4g kết tủa. Tách bỏ phần kết tủa, thấy khối lượng dung dịch tăng 1,82 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Tính gam

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Ta có :

    \(\Delta m\left(t\text{ă}ng\right)=mCO2\left(th\text{ê}m-v\text{ào}\right)-mkt=1,82=>mCO2=4+1,82=5,82\left(g\right)\)

    vậy...

    bởi Trực Nguyên 25/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA