ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng kết tủa khi cho 58.91g Ba tác dụng với 200ml HCl 2.5M và CuSO4 2M ?

58.91g Ba + {HCl 2.5M và CuSO4 2M} 200ml. mg kết tủa là ? Giúp mình với...

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • nBa=0,43mol

  Số mol HCl=0,5mol

  Số mol CuSO4=0,4mol

  Ba+2HCl\(\rightarrow\)BaCl2+H2

  Dựa vào số mol và hệ số cân bằng ta thấy HCl hết, Ba dư=0,43-0,5:2=0,18mol

  Số mol BaCl2=0,5:2=0,25mol

  Ba+2H2O\(\rightarrow\)Ba(OH)2+H2

  Số mol Ba(OH)2=số mol Ba=0,18mol

  Ba(OH)2+CuSO4\(\rightarrow\)BaSO4\(\downarrow\)+Cu(OH)2\(\downarrow\)

  Số mol BaSO4=số mol Cu(OH)2=0,18mol

  Số mol CuSO4dư=0,4-0,18=0,22mol

  BaCl2+CuSO4\(\rightarrow\)BaSO4\(\downarrow\)+CuCl2

  Số mol BaSO4=số mol CuSO4 dư=0,22mol

  mkết tủa=(0,18+0,22).233+0,18.98=110,84g

    bởi Quách Minh 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1