YOMEDIA
NONE

Bài tập 21.1 trang 28 SBT Hóa học 8

Bài tập 21.1 trang 28 SBT Hóa học 8

Đốt cháy hoàn toàn 0,24g magie (Mg) trong không khí, người ta thu được 0,4g magie oxit. Em hãy tìm công thức hóa học đơn giản của magie oxit.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.1

nMg = 0,24 : 24 = 0,01 mol

mO = mMgO - mMg = 0,4 - 0,24 = 0,16 gam

nO = 0,16 : 16 = 0,01 mol

Vậy trong 1 phân tử hợp chất có 0,01 mol nguyên tử Mg; 0,01 mol nguyên tử O. Có nghĩa là 1 mol nguyên tử Mg kết hợp với 1 mol nguyên tử O.

→ Công thức hóa học đơn giản của magie oxit là: MgO.

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.1 trang 28 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON