AMBIENT

Tìm A biết nung 2,45g A thu được 672 ml O2 và còn lại 52,35%K và 47,65%Cl?

bởi Tieu Dong 19/05/2019

1.Hai nguyên tử X kết hợp với 1 nguyên tử oxi tạo ra phân tử oxit . Trong phân tử , nguyên tố oxi chiếm 25,8% về khối lượng . Tìm nguyên tố X

2.Nung 2,45 gam một chất hóa học A thấy thoát ra 672 ml khí \(O_2\) (đktc).Phần còn lại chứa 52,35% K và 47,65 % Cl (về khối lượng) .Tìm CTHH của A

3.Hai nguyên tử Y kết hợp với 3 nguyên tử oxi tạo ra phân tử oxit . Trong phân tử , nguyên tố oxi chiếm 30% về khối lượng . Tìm nguyên tố Y

4.1 nguyên tử M kết hợp với 3 nguyên tử H tạo thành hợp chất với hiđro. Trong phân tử , nguyên tố H chiếm 17,65% về khối lượng . Tìm nguyên tố M

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>