YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 71 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 71 sách GK Hóa lớp 8

Công thức hóa học của đường là C12H22O11.

a) Có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường

b) Tính khối lượng mol phân tử của đường

c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Số mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường

Trong 1,5 mol đường có 18 mol C, 33 mol H và 16,5 mol O

Câu b:

Khối lượng mol đường: 

MC12H22O11 = 12.12 + 22.1 + 16.11 = 342 g

Câu c:

Trong đó: 

mC = 12.12 = 144 g; mH = 22 g; mO = 11.16 = 176 g

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 71 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON