AMBIENT

Xác định A biết hòa tan hết 54,8g A vào 746g H2O được dung dịch bazo nồng độ 8,55%?

bởi Lê Văn Duyệt 14/05/2019

1) Trong hỗn hợp A gồm 2 muối Al2(SO4)3 và K2SO4 người ta thấy cứ trong số 31 nguyên tử thì cos20 nguyên tử là oxi. Tính% khối lượng Al2(SO4)3 trong hỗn hợp

2) Hòa tan hết 54,8g 1 kl A vào 746g H2O đc dd bazo có nồng độ 8,55%. xđ kl A

RANDOM

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>