AMBIENT

Lập CTHH của RO biết rằng 2,4g RO tác dụng với 30g HCl 7%?

bởi Phạm Khánh Ngọc 13/05/2019

lập công thức của một oxit có hóa trị 2 biết rằng 2,4g oxit đó tác dụng vừa đủ 30g dung dịch HCl 7 %

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH là RO

  PTHH: RO + 2HCl → RCl2 + H2O

  \(m_{HCl}=30\times7,3\%=2,19\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{HCl}=\dfrac{2,19}{36,5}=0,06\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{RO}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=\dfrac{1}{2}\times0,06=0,03\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow M_{RO}=\dfrac{2,4}{0,03}=80\left(g\right)\)

  Ta có: R + 16 = 80

  ⇔ R = 64

  Vậy R là nguyên tố đồng Cu

  Vậy CTHH của oxit là CuO

  bởi Nguyễn Ngọc Mai 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>