YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21.7 trang 28 SBT Hóa học 8

Bài tập 21.7 trang 28 SBT Hóa học 8

Đốt nóng hỗn hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua. Biết 2 nguyên tố kết hợp với nhau theo tỉ lệ khối lượng là 3 phần magie với 4 phần lưu huỳnh.

a) Tìm công thức hóa học đơn giản của magie sunfua.

b) Trộn 8g magie vơi 8g lưu huỳnh rồi đốt nóng. Hãy cho biết thành phần và khối lượng các chất sau phản ứng.

A. 7g magie sunfua

B. 7g magie sunfua và 8g lưu huỳnh

C. 16g magie sunfua   

D. 14g Magie sunfua và 2g magie

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.7

Giả sử hợp chất có khối lượng 7g → mMg = 3g ; mS = 4g

a) mMg = 3g ⇒ nMg = 3 : 24 = 0,125 mol

mS = 4g ⇒ nS = 4 : 32 = 0,125 mol

Vậy trong hợp chất: 0,125 mol nguyên tử Mg và 0,125 mol nguyên tử S. Có nghĩa là 1 mol nguyên tử Mg kết hợp với 1 mol nguyên tử S.

Nên công thức hóa học đơn giản của magie sunfua: MgS.

b) Chọn D. Vì:

Theo đề bài: 3g Mg kết hợp vừa đủ với 4g S.

Hoặc 6g Mg kết hợp vừa đủ với 8g S.

Nếu trộn 8g Mg với 8g S thì sẽ sinh ra 14g MgS và còn dư 2g Mg.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.7 trang 28 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF