AMBIENT

Xác định A biết A chứa 23,8% C; 5,9%H; còn lại Cl, có PTK là 50,5?

bởi bich thu 08/05/2019

Lập CTHH biết:

a, 23,8% C; 5,9%H; còn lại Cl, có PTK là 50,5

b, 40%C; 6,7H; còn lại O; nặng gấp 90 lần H2

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH của HC là CxHyClz

  Ta có:

  x=\(\dfrac{50,5.23,8}{100.12}=1\)

  y=\(\dfrac{50,5.5,9}{100}=3\)

  z=\(\dfrac{50,5-12-3}{35,5}=1\)

  Vậy CTHH của HC là CH3Cl

  b;Gọi CTHH của HC là CxHyOz

  PTK của HC là :

  90.2=180(dvC)

  Ta có:

  x=\(\dfrac{180.40}{100.12}=6\)

  y=\(\dfrac{180.6,7}{100}=12\)

  z=\(\dfrac{180-6.12-12}{16}=6\)

  Vậy CTHH của HC là C6H12O6

  bởi Phan Đặng Nguyên 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>