AMBIENT

Xác định CTHH của XaYb biết X có hợp chất với O là X2O3, Y với H là YH2?

bởi Sasu ka 17/05/2019

Cho biết CTHH của nguyên tố X với 0 là X2O3 và CTHH của nguyên tố Y với H là YH2 lập CTHH của hóa chất tạo bởi X và Y

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Hướng dẫn:

  Gọi hóa trị của X là a, của Y là b.

  * CTHH: X2O3
  Theo quy tắc hóa trị: \(2\times a=3\times II\)
  Từ đó suy ra a = III.

  Tương tự, ta tìm được b = II.

  * CTHH dạng chung của hóa chất tạo bởi X và Y là: XxYy.
  Theo quy tắc hóa trị: \(x\times III=y\times II\),
  chuyển thành tỉ lệ: \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{III}=\dfrac{2}{3}\).
  CTHH của hóa chất: X2Y3.

  bởi Huỳnh Hiền 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>