YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21.4 trang 28 SBT Hóa học 8

Bài tập 21.4 trang 28 SBT Hóa học 8

Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:

a) Công thức hóa học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí hidro là 8,5.

b) Số mol nguyên tử của nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.4

MHC = 8,5.2 = 17g

Khối lượng của nito trong 1 mol hợp chất:

mN = 17.82,35 : 100 = 14g ⇒ nN = 14 : 14 = 1 mol

Khối lượng của hidro trong 1 mol hợp chất:

mN = (17.17,65) : 100 = 3 gam ⇒ nH = 3 : 1 = 3 mol

Vậy trong hợp chất có 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H.

→ Công thức hóa học đơn giản của hợp chất là NH3.

b) Trong 0,5 mol NHcó: 0,5 mol nguyên tử N

0,5.3 = 1,5 mol nguyên tử H.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.4 trang 28 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF