Tính số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 0,25 mol Al2O3?

bởi Mai Hoa 26/04/2019

Tính số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 0,25 mol Al2O3

Câu trả lời (1)

 • Trong 1 mol phân tử \(Al_2O_3\) có 2 mol Al và 3 mol O

  ⇒ Trong 0,25 mol phân tử \(Al_2O_3\) có x mol Al và y mol O

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{0,25.2}{1}=0,5\left(mol\right)\\y=\dfrac{0,25.3}{1}=0,75\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy Trong 0,25 mol phân tử \(Al_2O_3\) có 0,5 mol Al và 0,75 mol O

  bởi Dương Thư 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan