YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 21 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 21 Tính theo công thức hóa học​ giúp các em học sinh tính được thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất khi biết CTHH của hợp chất đó. Từ phần trăm của các nguyên tố tạo nên hợp chất => HS biết xác định được CTHH.

ATNETWORK

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON