Xác định M biết oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại M thu được 1.25m gam oxit?

bởi truc lam 11/05/2019

oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại M thu được 1.25m gam oxit. Xác định M

Câu trả lời (1)

 • CTTQ: MxOy

  Hóa trị của M: 2y/x

  Pt: 2xM + yO2 --to--> 2MxOy

  ...\(\frac{0,5xm}{32y}\)<-.\(\frac{0,25m}{32}\)

  Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

  mM + mO2 = mMxOy

  => mO2 = mMxOy - mM = 1,25m - m= 0,25m (g)

  => nO2 = \(\frac{0,25m}{32}\) mol

  Ta có: m = \(\frac{0,5xm}{32y}\) . MM

  <=> 1 = \(\frac{0,5x}{32y}\) . MM

  <=> 32y = 0,5x .MM

  => MM = \(\frac{32y}{0,5x}=\frac{2y}{x}.\frac{16}{0,5}= \frac{2y}{x}.32\)

  Biện luận:

  2y/x 1 2 3
  M 32 (loại) 64 (nhận)

  96 (loại)

  Vậy M là Đồng (Cu)

  bởi Nguyễn Hường 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan