YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 71 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 71 sách GK Hóa lớp 8

Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 g/mol. Oxit này có thành phần theo khối lượng là: 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công thức hóa học của loại đồng oxit nói trên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Ta có: Mhh = 80 g

\(\begin{array}{l}
\\
{M_{Cu}} = \frac{{80.80}}{{100}} = 64g
\end{array}\)

\({M_O} = \frac{{80.20}}{{100}} = 16g\)

Đặt công thức hóa học của đồng oxit là CuxOy, ta có:

64.x = 64 ⇒ x = 1

16.y = 16 ⇒ y = 1

Vậy công thức hóa học của đồng oxit trên là CuO

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 71 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON