ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định FexOy biết nung 2,1g Fe trong oxi thu được 2,9g FexOy?

Bài 5 : Nung 2,1 (g) bột Fe trong bình chứ Oxi đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,9 (g) oxit sắt . Hãy xác định công thức hoá học oxit sắt.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi CTTQ: FexOy

  Pt: 2xFe + yO2 --to--> 2FexOy

  .................0,025 mol-> \(\dfrac{0,05}{y}\) mol

  Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

  mFe + mO2 = mFexOy

  => mO2 = mFexOy - mFe = 2,9 - 2,1 = 0,8 (g)

  => nO2 = \(\dfrac{0,8}{32}=0,025\) mol

  Ta có: 2,9 = \(\dfrac{0,05}{y}\left(56x+16y\right)\)

  \(\Leftrightarrow2,9=\dfrac{2,8x}{y}+0,8\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{2,8x}{y}=2,1\)

  \(\Leftrightarrow2,8x=2,1y\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{2,1}{2,8}=\dfrac{3}{4}\)

  Vậy CTHH của oxit sắt: Fe3O4

  P/s: bn có thể lm cách khác

    bởi Trần Phương 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1