Xác định FexOy biết nung 2,1g Fe trong oxi thu được 2,9g FexOy?

bởi Thanh Truc 08/05/2019

Bài 5 : Nung 2,1 (g) bột Fe trong bình chứ Oxi đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,9 (g) oxit sắt . Hãy xác định công thức hoá học oxit sắt.

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTQ: FexOy

  Pt: 2xFe + yO2 --to--> 2FexOy

  .................0,025 mol-> \(\dfrac{0,05}{y}\) mol

  Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

  mFe + mO2 = mFexOy

  => mO2 = mFexOy - mFe = 2,9 - 2,1 = 0,8 (g)

  => nO2 = \(\dfrac{0,8}{32}=0,025\) mol

  Ta có: 2,9 = \(\dfrac{0,05}{y}\left(56x+16y\right)\)

  \(\Leftrightarrow2,9=\dfrac{2,8x}{y}+0,8\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{2,8x}{y}=2,1\)

  \(\Leftrightarrow2,8x=2,1y\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{2,1}{2,8}=\dfrac{3}{4}\)

  Vậy CTHH của oxit sắt: Fe3O4

  P/s: bn có thể lm cách khác

  bởi Trần Phương 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan