YOMEDIA
NONE

Bài tập 21.2 trang 28 SBT Hóa học 8

Bài tập 21.2 trang 28 SBT Hóa học 8

Biết 4g thủy ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 5,42g thủy ngân clorua. Em hãy cho biết công thức hóa học đơn giản của thủy ngân clorua. Cho biết Hg = 200.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21.2

nHg = 4 : 200 = 0,02 mol

mCl = mHgCl - mHg = 5,42 - 4 = 1,42 gam

⇒ nCl = 1,42 : 35,5 = 0,04 mol

Vậy 0,02 mol nguyên tử Hg kết hợp với 0,04 mol nguyên tử Cl.

Suy ra 1 mol nguyên tử Hg kết hợp với 2 mol nguyên tử Cl.

→ Công thức của thủy ngân clorua: HgCl2.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21.2 trang 28 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON