AMBIENT

Xác định NxOy biết trong oxit chứa 30,43%N và có phân tử khối là 46?

bởi May May 14/05/2019

lập công thức hoá học của các oxit có thành phần như sau :

Nguyên tố N chiếm 30,43%. Phân tử khối của oxit là 46 đvC.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Đặt CTHH của oxit là : NxOy (x,y ϵ N* )

  %O=100% - 30.43% =69,57%

  khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là :

  +) mN=\(\dfrac{30,43\%.46}{100\%}\) = 14 g

  +)mO=\(\dfrac{69,57\%.46}{100\%}\) = 32 g

  số mol của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là :

  +)nN=mN/MN=14/14 = 1mol

  +)nO=mO/MO =32/16=2mol

  ta có tỉ lệ :

  x : y=nN : nO = 1:2 ⇒x=1,y=2

  vậy CTHH của oxit là :NO2

  bởi Nguyễn Ngân 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>