YOMEDIA

Xác định CxOy biết tỉ lệ C và O là 3:8?

bởi Lê Bảo An 08/05/2019

Một hợp chất X có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O. Biết rằng tỉ lệ khối lượng của C đối với O là 3 : 8. Công thức phân tử của X là?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTHH của X là \(C_xO_Y\)

  \(m_C=12x\)

  \(m_O=16x\)

  \(\Rightarrow\dfrac{m_C}{m_O}=\dfrac{12x}{16y}=\dfrac{3}{8}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{12}{16}.\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{8}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{3}{4}.\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{8}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{8}:\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=2\end{matrix}\right.\)

  Vậy CTHH của X là \(CO_2\)

  bởi Nguyễn Thanh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>