Xác định A biết A có 42.6%C, 57,4%O về khối lượng?

bởi Bánh Mì 26/04/2019

1 hợp chất có thành phần khối lượng là 40% Ca 12%C còn lại là Oxi biết PTK100dvC xác định Công thức hóa học của hợp chất biết phân tử 1 nguyên tử Ca,C

2 hợp chất A có 42.6%C, 57,4%O về khối lượng Xác định công thức hóa học

Câu trả lời (1)

 • 1. Gọi CTHH của hợp chất là CaxCyOz.

  -> x = (40.100)/(40.100) = 1

  -> y = (12.100)/(12.100) = 1

  -> CTHH là CaCOz = 100 (đvC)

  40+12+16.z = 100 (đvC)

  -> z = (100-40-12)/16 = 3

  -> CTHH là CaCO3

  bởi Trần Tiến Dũng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan