Tiếng Anh Lớp 12 Unit 2: Cultural Diversity - Sự đa dạng văn hóa

 • Unit 2: Cultural Diversity - Reading

  Unit 2: Cultural Diversity - Reading
  Thông qua nội dung bài học Unit 2 Lớp 12 Cultural Diversity phần Reading, các em sẽ hiểu rõ hơn về sự khác biệt văn hóa giữa người châu Mỹ và người châu Á. Cùng với thông tin từ bài điều tra giữa học sinh từ châu Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ về tình yêu và hôn nhân, bài học sẽ giúp các em rèn một vài kỹ năng đọc hiểu như: đoán nghĩa từ ngữ cảnh, tổng hợp ý chính. 

  13 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Cultural Diversity - Speaking

  Unit 2: Cultural Diversity - Speaking
  Bài học Unit 2 Lớp 12 Cultural Diversity phần Speaking cung cấp cho các em một vài cấu trúc thể hiện quan điểm cá nhân về một vấn đề cần tranh luận. Thông qua bài học các em có thể vận dụng các cấu trúc để nói về sự khác biệt giữa nền văn hóa của Việt Nam và Mỹ.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Cultural Diversity - Listening

  Unit 2: Cultural Diversity - Listening
  Bài học Unit 2 Lớp 12 Cultural Diversity phần Listening cung cấp thông tin về nghi lễ cưới hỏi ở Việt Nam. Thông qua hình thức nghe sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe và điền thông tin còn thiếu để hoàn chỉnh nội dung bài.

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Cultural Diversity - Writing

  Unit 2: Cultural Diversity - Writing
  Nội dung bài học Unit 2 Lớp 12 Cultural Diversity phần Writing truyền tải kiến thức về cách mô tả đặc trưng chiếc nón lá Việt Nam. Qua đó, giúp các em phát triển kỹ năng sắp xếp và miêu tả một đồ vật đơn giản bằng những từ hoặc cụm từ cho sẵn.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Cultural Diversity - Language Focus

  Unit 2: Cultural Diversity - Language Focus
  Bài học Unit 2 Lớp 12 Cultural Diversity phần Language Focus cung cấp kiến thức về quy tắc phát âm đuôi "-ed" của động từ và nhắc lại cấu trúc các thì đã học.

  20 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 2: Cultural Diversity - Vocabulary

  Unit 2: Cultural Diversity - Vocabulary
  Bài học Unit 2 Lớp 12 Cultural Diversity phần Vocabulary tổng hợp toàn bộ từ vựng trong Unit 2 và được chia theo từng phần nhỏ Reading, Speaking, Listening, Writing và Language Focus. Qua đó giúp các em hệ thống từ vựng theo từng phần dễ dàng cho việc tra cứu và ghi nhớ theo chủ đề bài học. 

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết