AMBIENT

Bài tập 1 trang 55 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 55 sách GK Hóa lớp 12

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH

D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Hợp chất thuộc loại đipeptit:

H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 55 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần co_co tah

  Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCmHCOOH. Đun nóng 4,63 g X với dung dịch KOH dư tu được dung dịch chứa 8,19 g muối. Nếu đốt cháy 4,63 g X cần dùng 4,2 lít O2 đktc . Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2 ) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu đượcm gam kết tủa và khối lượng dung dich giảm 21,87 g . Gía trị m gần nhất vs giá trị nào 

  A.34

  B.28 

  C.32

  D.30

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Anh Mai Lê
  Trùng hợp 20.8g stiren. Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 500ml dd Brom 0.2M. Hiệu suất phản ứng trùng hợp
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA