ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 55 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 55 sách GK Hóa lớp 12

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH

D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Hợp chất thuộc loại đipeptit:

H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH

⇒ Đáp án B

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 55 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1