YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 0,15 mol axit glutamic vào 150 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho 350 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nHCl = 0,3 mol; nNaOH ban đầu = 0,7 mol

  Coi dd X là hỗn hợp chứa {Glu: 0,15 mol; HCl: 0,3 mol} cho phản ứng với 0,7 mol NaOH:

  Glu + 2NaOH → Muối + 2H2O

  0,15 → 0,3 →                    0,3

  HCl + NaOH → Muối + H2O

  0,3 →   0,3            →       0,3

  Nhận thấy NaOH dư và NaOH khi cô cạn nằm trong chất rắn. Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:

  mGlu + mHCl + mNaOH ban đầu = mchất rắn + mH2O

  → 0,15.147 + 0,3.36,5 + 0,7.40 = mchất rắn + 18.(0,3 + 0,3)

  → mchất rắn = 50,2 gam

    bởi Lê Nhật Minh 11/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON