YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 55 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 55 sách GK Hóa lớp 12

Peptit là gì? Liên kết peptit là gì? Có bao nhiêu liên kết peptit trong một tripeptit?

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH, viết tắt là Phe)?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Khái niệm:

+ Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit.

+ Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị α - amino axit.

+ Trong tripeptit có ba liên kết peptit

Các công thức cấu tạo của tripeptit:

+ Gly-Ala-Phe; Gly-Phe-Ala; Phe-Gly-Ala;

+ Phe-Ala-Gly; Ala-Gly-Phe; Ala-Phe-Gly.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 55 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF