Bài tập 5 trang 55 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 55 sách GK Hóa lớp 12

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt)?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phân tử khối của hemoglobin là:

\(M=\frac{56 . 100}{0,4} = 14 000\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 55 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Lê Gia Bảo

    A là peptit mạch hở khi thủy phân hoàn toàn chỉ tạo hỗn hợp glyxin và alanin. A có số liên kết peptit lớn hơn 12, nhưng nhỏ hơn 20. Cho m gam A tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn được 167,3 gam muối khan, còn nếu cho cũng lượng A trên tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn được 147 gam muối khan. Giá trị m là

    Theo dõi (0) 2 Trả lời
  • Nguyễn Thủy

    Phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala

    Theo dõi (0) 2 Trả lời