YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 55 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 55 sách GK Hóa lớp 12

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt)?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phân tử khối của hemoglobin là:

\(M=\frac{56 . 100}{0,4} = 14 000\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 55 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON