YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa 12 nâng cao

Viết công thức cấu tạo ,gọi tên các tripeptit hình thành từ 3 amino axit sau: glyxin, alanin và valin.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Có 3! = 1.2.3 = 6 tripeptit mà các aminoaxit không lặp lại hai lần.

Gly - Ala - val:

H2N - CH2-CO-HN-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH(CH3)2-COOH

Gly -val- ala:

H2N-CH2-CO-HN-CH(CH(CH3)2-CO-HN-CH(CH3)-COOH

Ala-Gly -Val:

H2N-CH(CH3)-CO-HN-CH(CH(CH3)2-CO-HN-CH2-COOH

Val - Ala - Gly:

H2N-CH(CH(CH3)2-CO-HN-CH(CH3)-CO-HN-CH2-COOH

Val-Gly-Ala:

H2N-CH(CH(CH3)2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON