ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.1 trang 21 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.1 trang 21 SBT Hóa học 12

Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là

A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn.

B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ.

C. phân tử protein luôn có nhóm chức OH.

D. protein luôn là chất hữu cơ no.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.1

 
 

Cấu tạo phân tử: protein được tạo bởi nhiều gốc \(\alpha \) amino axit nối với nhau bằng liên kết peptit, nhưng khối lượng lớn hơn và phức tạp hơn peptit

⇒ Chọn B 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.1 trang 21 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1