AMBIENT

Bài tập 11.1 trang 21 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.1 trang 21 SBT Hóa học 12

Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là

A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn.

B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ.

C. phân tử protein luôn có nhóm chức OH.

D. protein luôn là chất hữu cơ no.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.1

Cấu tạo phân tử: protein được tạo bởi nhiều gốc \(\alpha \) amino axit nối với nhau bằng liên kết peptit, nhưng khối lượng lớn hơn và phức tạp hơn peptit

⇒ Chọn B 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.1 trang 21 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi
  A là một tripeptit mạch hở, B một pentapeptit mạch hở. hh M1 gồm A và B với tỉ lệ mol 1:3 . hh M2 gồm A và B với tỉ lệ mol 3:1. Thủy phân hoàn toàn hh  M 1 chỉ thu được 2 anpha - amino axit X và Y đều là amino axit no, dơn chức amin và đơn chức axit trong đó nY = 1,25nX. Thủy phân hoàn toàn hh  M 2 cũng chỉ thu được X và Y trong đó nY = 0,75nX. Khi đốt cháy hoàn toàn peptit A thấy tỉ số mol O2 pư và số mol CO2 tạo ra là 33:28. Tính phần trăm khối lượng của peptit B trong hh M1 và trong hh M2
  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Tripeptit M và tetrapeptit Q đều đc tạo ra từ một amino axit X mạch hở, phân tử có một nhóm -NH2. Phần trăm kl của N trong X là 18,667%. Thủy phân ko hoàn toàn 8,389  gam K gồm 2 hh M, Q trong môi trường HCl thu đc 0,945 g M; 4,62 g đipeptit và 3,75 g X. Tỉ lệ số mol giữa Tripeptit M và tetrapeptit Q trong K là 


  Kết qủa là  1:1

   

  giải rõ ra giùm mk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA