YOMEDIA

Bài tập 2 trang 55 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 55 sách GK Hóa lớp 12

Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?

A. NaOH

B. AgNO3/NH3

C. Cu(OH)2

D. HNO3

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

- Dung dịch Cu(OH)2 , ở t0 thường:

+ Glucozo: Dung dịch xanh lam

+ Glixerol: Dung dịch xanh lam

+ Etanol: không hiện tượng

+ Lòng trắng trứng (Protein): Màu tím

- Cu(OH)2/OH, t0

+ Glucozơ: đỏ gạch

+ Etanol: không hiện tượng

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 55 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Đoàn Hồng Ngọc

  Tripeptit có bao nhiêu luôn có bao nhiêu nguyên tử Nito

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trần co_co tah

  Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCmHCOOH. Đun nóng 4,63 g X với dung dịch KOH dư tu được dung dịch chứa 8,19 g muối. Nếu đốt cháy 4,63 g X cần dùng 4,2 lít O2 đktc . Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2 ) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu đượcm gam kết tủa và khối lượng dung dich giảm 21,87 g . Gía trị m gần nhất vs giá trị nào 

  A.34

  B.28 

  C.32

  D.30

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA