YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 55 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 55 sách GK Hóa lớp 12

Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?

A. NaOH

B. AgNO3/NH3

C. Cu(OH)2

D. HNO3

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

- Dung dịch Cu(OH)2 , ở t0 thường:

+ Glucozo: Dung dịch xanh lam

+ Glixerol: Dung dịch xanh lam

+ Etanol: không hiện tượng

+ Lòng trắng trứng (Protein): Màu tím

- Cu(OH)2/OH, t0

+ Glucozơ: đỏ gạch

+ Etanol: không hiện tượng

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 55 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF