YOMEDIA

Bài tập 11.12 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.12 trang 23 SBT Hóa học 12

Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin (Ala-Gly- Val).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.12

Công thức cấu tạo của tripeptit Ala - Gly - Val là:

H2N-CH(-CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(-CH(CH3)2)-COOH.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.12 trang 23 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA