ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11.12 trang 23 SBT Hóa học 12

Bài tập 11.12 trang 23 SBT Hóa học 12

Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin (Ala-Gly- Val).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.12

 
 

Công thức cấu tạo của tripeptit Ala - Gly - Val là:

H2N-CH(-CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(-CH(CH3)2)-COOH.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.12 trang 23 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  Hỗn hợp M gồm Gly-Glu, Gly-Glu-Lys và Gly-Glu-Lys-Lys trong đó oxi chiếm 27,74 % về khối lượng . Cho 0,1 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào ?

  A. 56

  B.55

  C.53

  D.54

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Bảo Trâm

  Thủy phân hoàn toàn một lượng tripeptit X trong dd KOH vừa đủ thu được 39,5 gam muối của ala, gly, val. Lấy toàn bộ muối đốt thì cần bao nhiêu V lít oxi?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • sap sua

  Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 Ala, 32 gôm Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

  A.111,74

  B.81,54

  C.66,44

  D.90,6

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  A là peptit mạch hở khi thủy phân hoàn toàn chỉ tạo hỗn hợp glyxin và alanin. A có số liên kết peptit lớn hơn 12, nhưng nhỏ hơn 20. Cho m gam A tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn được 167,3 gam muối khan, còn nếu cho cũng lượng A trên tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn được 147 gam muối khan. Giá trị m là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1